Training

(English version below)

Aspecten die Cheol Gwon Hapkido een effectieve Martial Art maken: 

Fysiek – Cheol Gwon Hapkido ontwikkelt je coördinatie, balans en je uithoudingsvermogen. Boven alles, Cheol Gwon Hapkido training is leuk en vermindert stress.

Mentaal – Cheol Gwon Hapkido stimuleert uw gevoel van eigenwaarde. Je zult beter in staat zijn om te gaan (bedreigende) situaties. Als je meer zelfvertrouwen krijgt, vergroot dit ook het gevoel van eigenwaarde en het verbetert de mentale discipline om een betere focus te krijgen.

Cheol Gwon Hapkido omvat vele disciplines, de belangrijkste zijn:

Mohn Puhl Ki’s:

Warming-up technieken om het lichaam klaar voor actie te maken, ook om verwondingen en blessures te voorkomen.

Nak Bup Sool:

Val breek technieken. Bij het beoefenen van deze technieken kom je  in contact met de vloer. Het is belangrijk dat je weet hoe je veilig kan vallen om blessures te vermijden.

Hosinsools:

Verdediging tegen alle vormen van vastgrijpen. Zelfverdediging tegen verwurgingen, kleding en pols grepen, het uitvoeren van (gewricht)klemmen en zelfverdediging tegen stok- en mes aanvallen.

Ki Bohn Teryon:

Vaste partner oefeningen waarbij de ene aanvalt, de andere verdedigt.

Hyungs:

Loop vorm: Het uitvoeren van een gevecht met denkbeeldige aanvallers die volgens een vast patroon dient te worden uitgevoerd.

Gyepa:

Breek technieken: Het breken van hout of steen met uw hand of voet, om te testen of een techniek correct wordt uitgevoerd en innerlijke angsten te overwinnen.

Gyorugi:

Een gecontroleerde gevecht, maar niet met de bedoeling om voor de knock-out te gaan, maar om te ontwapenen, uit te schakelen en het uiteindelijk controleren van uw aanvaller

————————————————————————————————————————-

Some aspects which make Cheol Gwon Hapkido an effective Martial Art:

Physical – Cheol Gwon Hapkido develops your coordination, balance and your stamina. Above all, training Cheol Gwon Hapkido is fun and reduces stress.
Mental – Cheol Gwon Hapkido stimulates your self esteem. You’ll be better able to cope with many situations. When you are more confident you gain more self-esteem it also improves mental discipline and you get a better focus.

Cheol Gwon Hapkido includes many disciplines, the most important are:

Mohn Puhl Ki’s:

Warming up techniques to get the body ready for action, also to avoid injuries.

Nak Bup Sool:

Break falling techniques. When practicing you will get regularly in to contact with the floor. It is important that you know how to fall safely avoiding injuries.

Hosinsools:

Releasing Techniques: Defenses against all forms of grabbing. Self defense against chokes, clothing and wrist grabs, performing joint locks and self defense against stick- and knife attacks.

Ki Bohn Teryon:

Fixed partner exercises where one attacks, the other is defending.

Hyungs:

Fixed walking form: Performing a fight with imaginary attackers, were a fixed pattern has to be executed.

Gyepa:

Breaking Techniques: Breaking wood or stone with your hand or foot, to test if a technique is executed correctly and to conquer inner fear.

Gyorugi:

A controlled fight, but not with the aim to go for the knock-out, but to disarm, disable and control your attacker.