Workshop voor vrouwen

In Saudi Arabia hebben we een workshop uitgevoerd welke over 3 trainings-dagen werd verdeeld.

De dames hebben hier geleerd om te gaan met de krachten die vrijkomen in een gevecht, daarna situaties geoefend om zich zelf veilig te stellen en de aanvaller daarna (tijdelijk) uit te schakelen.
Alle dames waren bijzonder enthousiast en er is hard gewerkt.
Onze instructeurs hebben er flink blauwe plekken aan over gehouden, zo fanatiek ging het er aan toe.
We zijn trots dat de dames alle 3 de dagen vol energie er tegen aan zijn gegaan en konden de laatste sessie afsluiten met een fraai certificaat.

vrouwen-workshop                    ladies

 


22-11-2016 / Nieuws overzicht/ News overview