Welcome

(English version below)

Als oprichter, Hoofd Instructeur en voorzitter van de Cheol Gwon Hapkido Federation begroet ik u van harte welkom.

Onze Martial Arts Academy’s onderwijzen een zeer effectief Hapkido systeem dat volledig van toepassing is in onze huidige ‘harde’ maatschappij.
Cheol Gwon Hapkido is niet een competitieve sport, maar zeer geavanceerde en effectief zelfverdediging systeem waarin wordt lesgegeven door erkende instructeurs.

Cheol Gwon Hapkido wordt vertaald uit het Koreaans als Iron Fist Hapkido.
Hap-Ki-Do betekent kort samengevat: de weg van gecoördineerde kracht. Dit zorgvuldig ontwikkelde systeem heeft een sterke focus op vuist gevechten gecombineerd met trappen, klemmen en worpen, en de krachten  die in een gevecht verschijnen te coördineren en te controleren, om daarna deze strijd zo snel mogelijk te beëindigen.

Persoonlijk denk ik dat dit laatste woord “DO” , (de weg) uit Hapkido het meest interessante deel is.

Hoe lang is die weg? En waar gaat het naar leiden is voor iedere student anders. Het hangt allemaal af van de inzet van de student. Bent u op zoek naar een sport met veel competitie is de keuze voor Cheol Gwon Hapkido niet de juiste. Mensen die op zoek zijn naar een Martial Art om zich daarna zo effectief mogelijk te misdragen zijn hier ook niet aan het juiste adres.

Cheol Gwon Hapkido is gegrondvest op no-nonsense dynamische Koreaanse Martial Arts technieken die worden gemengd met de uiterst effectieve vechttechnieken van Jeet Kune Do, ontwikkeld door de grote meester Bruce Lee.

Traditionele Hapkido stijlen hebben een sterke invloed vanuit Aikido, met zijn ronde en cirkelvormige bewegingen (zachte stijl). Onze stijl is tegengesteld hieraan en kan worden gekenmerkt als een directe en hard stijl.
Door middel van een uitgebreid educatief systeem bent u in staat om jezelf te verdedigen tegen vele soorten aanvallen op de straat. De technieken in Cheol Gwon Hapkido zijn zo efficiënt dat u niet over een super conditie hoeft te beschikken voor het beoefenen. Dit maakt het een interessante keuze voor volwassenen, zelfs tot op oudere leeftijd.

Zodra de basis en de technische aspecten duidelijk zijn kan de student de voor hem  beste werkende elementen verbinden en zichzelf verder ontwikkelen.

De lessen zijn gebaseerd op techniek, coördinatie, emotie, effectiviteit, oosterse filosofie en wederzijds respect.

Cheol Gwon Hapkido maakt gebruik van vrij eenvoudige vechttechnieken en kunnen worden aangeleerd door iedereen met zijn individuele  behoeften en beperkingen. De training zal ervoor zorgen dat uw fysieke conditie en uithoudingsvermogen op een hoger niveau komt. Het vermindert stress en verbetert je coördinatie en evenwicht. Cheol Gwon Hapkido training helpt je om je innerlijke kracht te ontdekken en helpt u een gezonde mentale en fysieke evenwicht te ontwikkelen.

Mensen die op zoek zijn naar structuur en de wil om zichzelf te verrijken met kennis van (Koreaanse) Martial Arts zullen zich thuis voelen in onze Martial Arts Academy’s waar we Cheol Gwon Hapkido beoefenen.

Martial Arts Academy Iron Fist heeft internationale connecties en is lid van de Martial Arts Association International en de Cheol Gwon Hapkido Federation.

 

Ik hoop u te mogen begroeten in ons hoofdkwartier aan de Middenweg 133A te Heerhugowaard.

Kwanjangnim Isaac W. A. ​​Sinke
Master Instructor Martial Arts Academy Iron Fist
President van de Cheol Gwon Hapkido Federation

————————————————————————————————————————-

As Founder, Master Instructor and President of the Cheol Gwon Hapkido Federation I offer you a warm welcome.
Our Martial Arts Academy’s are teaching a highly effective Hapkido system entirely applicable in our current “tough” society.

Cheol Gwon Hapkido is not a competitive sport, but highly sophisticated and effective self defense system by accredited instructors.
Cheol Gwon Hapkido is translated as Iron Fist Hapkido.
Hap-Ki-Do means the Way of Coordinated Power. This carefully developed system’s has a strong focus on fist fighting combined with kicks, locks and throws, trying to coordinate and control the forces which appear in a fight and end this fight as quick as possible.

Personally i think this last word “DO”,( the way) is the most interesting.
How long is that road? And it where does it lead to is for every student different. It all depends on the commitment of the student. Are you looking for a sport with a lot of competition is the choice for Cheol Gwon Hapkido inappropriate. Even people who are looking for a martial art to misbehave as effective as possible are not at the right address.

Cheol Gwon Hapkido is founded on no nonsense dynamic Korean Martial Arts techniques which are blended with the highly effective close combat techniques of Jeet Kune Do, developed by the great master Bruce Lee.
Traditional Hapkido styles have a strong influence with Aikido, with his round and circular motions (soft style). Our style is the opposite of this and can be stated as being a direct and hard style.

Through a sophisticated educational system you are able to defend yourself against all types of attacks on the street. The techniques in Cheol Gwon Hapkido are so efficient that you do not have a super condition for practicing. This makes it an interesting choice for adults even at elder age.

Once the basics and technical aspects are dealt, Cheol Gwon Hapkido allows the student to connect the best working elements for themselves for further development.
The lessons are based on technique, coordination, emotion, effectiveness, eastern philosophy and mutual respect.
Cheol Gwon Hapkido uses fairly simple fighting techniques to be learned by anyone and fit everyone’s needs and limitations. The training will ensure that your physical condition and stamina come to a higher level. It also reduces stress and improves your coordination and balance.

People looking for structure and want to enrich themselves with knowledge from Korean martial arts will feel at home at our Martial Arts Academy‘s practicing Cheol Gwon Hapkido.

Cheol Gwon Hapkido training helps you to discover your inner strength and helps you develop a healthy mental and physical balance.
Martial Arts Academy Iron Fist is having international connections and is a member of Martial Arts Association International and the Cheol Gwon Hapkido Federation.

Kwanjangnim Isaac W.A. Sinke
Master Instructor Martial Arts Academy Iron Fist
President of the Cheol Gwon Hapkido Federation